Athens, Greece

©2019 by the Dimitris Dragatakis Archive

“Ton vrachon touton” (“This rock”), D. Kourouklis (1997)

“Ton vrachon touton” (“This rock”), lyrics by D. Kourouklis

Composed in 1997

 

Instrumentation: Choir

 

Listen now