Mousiki gia treis (Music for three) for Violin, Horn, and Piano (1969)

Mousiki gia treis (Music for three) for Violin, Horn, and Piano

Composed in 1969

 

Instrumentation: Violin, horn, and piano

     

    Athens, Greece

    ©2019 by the Dimitris Dragatakis Archive