Mousiki gia treis (Music for three) for Violin, Horn, and Piano (1969)

Mousiki gia treis (Music for three) for Violin, Horn, and Piano (1969)

Mousiki gia treis (Music for three) for Violin, Horn, and Piano

Composed in 1969

 

Instrumentation: Violin, horn, and piano

    $0.00Price